ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Странджев, Коста

Странджев, Коста. Извисяване. София: Партиздат, 1980

Странджев, Коста. Черният сватбар. София: Издателство на отечествения фронт, 1986

Странджев, Коста. Внезапна жена. София: Български писател, 1976

Странджев, Коста. Объркан ден. София: Народна младеж, 1981

Странджев, Коста. Ранена земя. София: Народна младеж, 1988

Странджев, Коста. Жаркий българи. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Странджев, Коста. Паметта на бащите. Пловдив: Христо Г. Данов, 1986

Странджев, Коста. Черният сватбар. Пловдив: Христо Г. Данов, 1971

Странджев, Коста. Час по безсмъртие. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)