ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Стоянов, Георги

Стоянов, Георги. Зъб от акула. София: Издателство на отечествения фронт, 1987

Стоянов, Георги. Този странен живот. Пловдив: Христо Г. Данов, 1975

Апостолова, Зорка и др. Непреклонните. Пловдив: Христо Г. Данов, 1975

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)