ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Стойков, Атанас

Стойков, Атанас. След заника на абстракционизма. София: Издателство на БКП, 1970

Стойков, Атанас. Изкуство и отчуждение. София: Наука и изкуство, 1970

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)