ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Стефанова, Невена

Стефанова, Невена. През девет баира. Пловдив: Христо Г. Данов, 1965

Стефанова, Невена. В гипсовата отливка. София: Български писател, 1972

Стефанова, Невена. Последното денонощие. София: Български писател, 1978

Стефанова, Невена. Непознати улици. София: Български писател, 1970

Стефанова, Невена. Писма и стихове. София: Български писател, 1967

Стефанова, Невена. Две далечни светлини. София: Български писател, 1987

Антология на съвременната френска поезия. София: Народна култура, 1966

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)