ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Стефан Караджа,

Ферманджиев, Никола. Родови хроники. София: Издателство на отечествения фронт, 1977

Стъпов, Петър. Войводата. София: Народна младеж, 1949

Василев, Веселин. За вяра и независимост. София: Народна просвета, 1989

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)