ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Статков, Никола Димитров

Статков, Никола. Ден като нощ. София: Издателство на БЗНС, 1989

Статков, Никола. Лъжата че си живял. София: Народна младеж, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)