ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Старева, Лилия

Старева, Лилия. Български обичаи и ритуали. София: Труд, 2005

Старева, Лилия. Български имена и традиции. София: Труд, 2006

Български народни пословици, поговорки и гатанки. София: Листа, 1996

Български народни приказки. София: Листа, 1996

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)