ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Станчева, Паулина

Станчева, Паулина. Шарено детство. София: Отечество, 1981

Станчева, Паулина. Шарено детство. София: Отечество, 1988

Станчева, Паулина. Златната петорка. София: Народна младеж, 1978

Станчева, Паулина. Весели пътеки. София: Медицина и физкултура, 1976

Станчева, Паулина. Момчето с хубавото име. София: Български писател, 1989

Станчева, Паулина. Сам между мама и татко. София: Български писател, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)