ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Софокъл,

Антични трагедии. София: Отечество, 1985

Софокъл. Антигона. В. Търново: Слово, 2000

Софокъл. Антигона. София: Отечество, 1982

Софокъл. Едип цар. София: Бриз, 2001

Софокъл. Едип цар. София: Дамян Яков, 2004

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)