ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Славински, Петър

Славински, Петър. Лъжльото. София: Отечество, 1986

Славински, Петър. Пролет в крайморския град. София: Народна младеж, 1973

Славински, Петър. Пролет в крайморския град. София: Народна младеж, 1976

Славински, Петър. Родът Шишмановски. София: Издателство на отечествения фронт, 1984

Славински, Петър. Претворена земя. София: Издателство на отечествения фронт, 1970

Славински, Петър. Избрани произведения. София: Български писател, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)