ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Славейков, Пенчо Петков

Славейков, Пенчо. Събрани съчинения. София: Български писател, 1958-1959

Славейков, Пенчо. Кървава песен. София: Захарий Стоянов, 2004

Славейков, Пенчо. Eпически песни. София: Захарий Стоянов, 2002

Славейков, Пенчо. Книга на песните. София: Български писател, 1961

Славейков, Пенчо. Избрани творби. София: Народна младеж, 1960

Славейков, Пенчо. Избрани творби. София: Български писател, 1979

Славейков, Пенчо. Избрани творби. София: Български писател, 1989

Славейков, Пенчо. Избрани съчинения. София: Български писател, 1962

Славейков, Пенчо. Стихотворения. София: Български писател, 1969

Славейков, Пенчо. Лирика. София: Анубис; СБП, 1995

Славейков, Пенчо. Лирика; Поеми. В. Търново: Слово, 1999

Славейков, Пенчо. Кървава песен. София: Български писател, 1970

Славейков, Пенчо. Дивен свят. София: Отечество, 1988

Славейков, Пенчо. Луд гидия. София: Народна младеж, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)