ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Сестримски, Иван

Сестримски, Иван. Никола Фурнаджиев. София: Отечество, 1986

Сестримски, Иван. Мария Грубешлиева. София: Български писател, 1962

Сестримски, Иван. Български мотиви. Пловдив: Христо Г. Данов, 1982

Сестримски, Иван. Българска лирика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)