ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Серафимов, Димо

Серафимов, Димо и др. Четиризначни математически таблици и формули. София: Регалия 6, 1993

Будуров, Стоян. Математически олимпиади. София: Народна просвета,

Будуров, Стоян. Математически олимпиади. София: Народна просвета, 1976

Будуров, Стоян и др. математически олимпиади. София: Просвета, 1976

Кендеров, Петър и др. Международни олимпиади по математика. София: Народна просвета, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)