ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Северняк, Серафим

Северняк, Серафим. Между розата и лъва. София: Български писател, 1969

Северняк, Серафим и др. Ден днешен. София: Български писател, 1971

Северняк, Серафим. Бели грижи. София: Български писател, 1972

Северняк, Серафим. Повторен календар. София: Български писател, 1975

Северняк, Серафим. Зелено небе. София: Издателство на отечествения фронт, 1987

Северняк, Серафим. Квадратна вселена. София: Издателство на отечествения фронт, 1972

Северняк, Серафим. Охридска балада. Пловдив: Христо Г. Данов, 1987

Северняк, Серафим. Охридска балада. Пловдив: Христо Г. Данов, 1971

Северняк, Серафим. Рози сред звездите. София: Отечество, 1988

Северняк, Серафим. Аз съм Левски. София: Отечество, 1987

Северняк, Серафим. Аз съм Левски. София: Наука и изкуство, 1974

Северняк, Серафим. Черешовото топче. София: Отечество, 1976

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)