ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Рекемчук, Александър

Един ден в пустинята. София: Народна младеж, 1979

Рекемчук, Александър. Момчета. София: Народна младеж, 1975

Рекемчук, Александър. На стръмния бряг. София: Издателство на ОФ, 1974

Рекемчук, Александър. Младо-зелено. София: Издателство на ОФ, 1964

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)