ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Прокопова, Първолета

Прокопова, Първолета. Да уловиш лястовича сянка. София: Отечество, 1985

Прокопова, Първолета. Гласът на кръгозора. София: Профиздат, 1967

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)