ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Поптонев, Стефан

Поптонев, Стефан. Най-дългият скок на Корнелия. София: Български писател, 1971

Поптонев, Стефан. Сини люляки. София: Български писател, 1974

Поптонев, Стефан. Щастливо бедствие. София: Народна младеж, 1984

Поптонев, Стефан. Най-северният север. София: Партиздат, 1975

Поптонев, Стефан. Островът с двата кладенеца. София: Военно издателство, 1986

Поптонев, Стефан. Островът с двата кладенеца. София: Държавно военно издателство, 1968

Поптонев, Стефан. Сибирска тетрадка. София: Отечество, 1978

Поптонев, Стефан. Пазете тази тайна. Пловдив: Христо Г. Данов, 1979

Поптонев, Стефан. На Шипка всичко е спокойно. София: Отечество, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)