ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Попов, Борис

Попов, Борис. Командирът на зоната разказва. София: Партиздат, 1978

Попов, Борис. Буревестни времена. София: Военно издателство, 1985

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)