ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Попова-Мутафова, Фани Добрева

Попова-Мутафова, Фани. Когато бяха малки. София: Отечество, 1979

Попова-Мутафова, Фани. Дъщерята на Калояна. София: Български писател, 1985

Попова-Мутафова, Фани. Последният Асеновец (Боянският майстор). София: Български писател, 1987

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1989

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1986

Попова-Мутафова, Фани. Доктор Петър Берон. София: Народна младеж, 1972

Попова-Мутафова, Фани. Велики сенки. Пловдив: Христо Г. Данов, 1970

Попова-Мутафова, Фани. Верен и безстрашен. София: Отечество, 1976

Попова-Мутафова, Фани. По стръмното към звездите. София: Отечество, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8554 | Имена в показалеца: 5226

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)