ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Полянов, Владимир

Полянов, Владимир. Бащи и синове. София: Народна младеж, 1988

Полянов, Владимир. Случаят Иван Андреев. София: Български писател, 1978

Полянов, Владимир. Велики пътешественици. София: Знание, 1948

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)