ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Площаков, Константин

Площаков, Константин. Ветрове в компаса. София: Военно издателство, 1982

Площаков, Константин. Голямата вълна. Варна: Георги Бакалов, 1978

Площаков, Константин. Кош над океана. София: Профиздат, 1985

Площаков, Константин. Завръщането на юнгата. София: Отечество, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)