ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Платон,

Аристотел. Топика. София: Захарий Стоянов, 1998

Платон. Държавата. София: Наука и изкуство, 1981

Платон. Избрани диалози. София: Народна култура, 1982

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)