ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Пехливанова, Пенка

Буров, Стоян и др. Малък речник на чуждите думи в българския език А-Я. В. Търново: Слово, 1999

Съвременен тълковен речник на българския език. В. Търново: Gaberoff, 2000

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)