ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Петров, Славчо

Петров, Славчо. Растителният свят от възникването му до наши дни. София: Народна просвета, 1956

Петров, Славчо и др. Зеленият океан. София: Народна просвета, 1967

Петров, Славчо и др. Атлас по ботаника. София: Народна просвета, 1989

Петров, Славчо. Растения-паразити. София: Народна просвета, 1982

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)