ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Петров, Милю Атанасов

Петров, Милю. Народни песни за Индже войвода. София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)