ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Петканова, Магда

Петканова, Магда. Апостолът на свободата. София: Български писател, 1966

Петканова, Магда. Една от нас. София: Български писател, 1970

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)