ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Пелитев, Христо

Пелитев, Христо. Бедният Йов. София: Български писател, 1985

Пелитев, Христо. Дяволско огледало: Избрано. София: Български писател, 1987

Пелитев, Христо. Магарета господни. София: Български писател, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)