ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Паскалев, Георги

Паскалев, Георги и др. Забележителни точки в тетраедъра. София: Народна просвета, 1988

Паскалев, Георги и др. Конкурсни задачи по математика за постъпване в гимназии и техникуми през 1990 г.. София: , 1990

Паскалев, Георги. Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ (1945-1986 г.). София: Наука и изкуство, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)