ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Панайотов, Филип

Панайотов, Филип. На твоите години. София: Народна младеж, 1966

Панайотов, Филип. Българийо мила, земя на герои. София: Народна младеж, 1962

Панайотов, Филип. Двубой в ефира 1941 - 1944. София: Партиздат, 1975

Панайотов, Филип. Животът и смъртта на Кръстю Раковски. София: Захарий Стоянов, 2003

Панайотов, Филип. Бачо Киро. София: Отечество, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)