ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Паисий Хилендарски,

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български бестселър- национ. музей на българск. кн, 2012

Топенчаров, Владимир. Портретът на Паисий. София: Народна младеж, 1961

Драгова, Надежда. Знай свой род и език. София: Издателство на ОФ, 1961

Драгова, Надежда. Книга за Паисий. София: Български писател, 1972

Христов, Христо. Паисий Хилендарски. София: Наука и изкуство, 1972

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1949

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1960

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1966

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1979

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1981

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1984

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)