ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Павлова, Светла Георгиева - Фейт

Павлова, Светла. Заложник на времето. Варна: Стено, 2001

Павлова, Светла. Завръщане в Елада. Варна: Стено, 1998

Павлова, Светла. Игра за две ръце. Варна: Офсет Експрес, 1994

Павлова, Светла. Монотонност. Варна: Бряг принт, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)