ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Неруда, Пабло

Неруда, Пабло. Момиче и планета. София: Народна култура, 1965

Неруда, Пабло. Изповядвам, че живях. София: Партиздат, 1975

Неруда, Пабло. Океан. София: Народна култура, 1974

Еренбург, Иля. Препрочитайки Чехов; Френски тетрадки; Пабло Неруда. Варна: Държавно издателство, 1972

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)