ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Настрадинова, Величка

Настрадинова, Величка. Елтимир Тертер. Пловдив: Христо Г. Данов, 1976

Настрадинова, Величка. Закриването на Америка. София: Отечество, 1981

Настрадинова, Величка. Белите на доктор Беля. София: Народна младеж, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)