ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Найденова, Вера Найденова

Найденова, Вера. Керваните на киното пътуват.... София: Наука и изкуство, 1978

Найденова, Вера и др. Актьори на българското кино. София: Наука и изкуство, 1975

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)