ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Мутафчиева, Вера

Мутафчиева, Вера. Последните Шишмановци и тяхното време. София: Народна младеж, 1969

Мутафчиева, Вера. Героика. София: Профиздат, 1972

Мутафчиева, Вера. Рицарят. София: Отечество, 1979

Мутафчиева, Вера. Предречено от Пагане. София: Отечество, 1980

Мутафчиева, Вера. Алкавиад Малки. София: Издателство на отечествения фронт, 1975

Мутафчиева, Вера. Летопис на смутното време. София: Издателство на отечествения фронт, 1966

Мутафчиева, Вера. Летопис на смутното време. София: Български писател, 1984

Мутафчиева, Вера. Съединението прави силата. София: Издателство на отечествения фронт, 1989

Мутафчиева, Вера. Белот на две ръце. Варна: Георги Бакалов, 1981

Мутафчиева, Вера. Процесът 1873. Пловдив: Христо Г. Данов, 1972

Мутафчиева, Вера. Повест за доброто и злото. София: Издателство на отечествения фронт, 1963

Мутафчиева, Вера. Съединението прави силата. София: Отечество, 1985

Мутафчиева, Вера. Богомили. София: Отечество, 1976

Книга на българското дете. София: Движение Млада България, 2001

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)