ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Мишев, Лъчезар

Животът на Ласарильо от Тормес и неговите преживелици и несгоди. София: Отечество, 1983

Латиноамерикански новели. Пловдив: Христо Г. Данов, 1976

Латиноамерикански разкази. София: Профиздат, 1975

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)