ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Михайлова, Лиляна

Михайлова, Лиляна. Корабът. Пловдив: Христо Г. Данов, 1972

Михайлова, Лиляна. Отложеният старт. София: Народна младеж, 1975

Михайлова, Лиляна. Отвори, аз съм.... София: Български писател, 1972

Михайлова, Лиляна. Грехът на Малтица. София: Профиздат, 1980

Михайлова, Лиляна. Пътуващи години. София: Профиздат, 1981

Денков, Веселин и др. Домашна зоология. София: Наука и изкуство, 1983

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)