ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Митев, Йордан Крумов

Митев, Йордан и др. Политическа история на Западна Европа и САЩ (1918-1945). В. Търново: Абагар, 1994

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)