ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Матуте, Ана Мария

Матуте, Ана Мария. Пръв спомен. София: Народна култура, 1979

Матуте, Ана Мария. Пътникът без билет на Одисей. София: Отечество, 1978

Матуте, Ана Мария. Реката. София: Отечество, 1980

Матуте, Ана Мария. Артамилски истории. София: Профиздат, 1970

Матуте, Ана Мария. Войниците плачат нощем. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7056 | Имена в показалеца: 4082

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)