ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Мартинов, Иван

Мартинов, Иван. Избрани произведения. София: Български писател, 1971

Мартинов, Иван. Избрани произведения. София: Български писател, 1982

Мартинов, Иван. Нощта е дълга. София: Профиздат, 1967

Мартинов, Иван. Нощта е дълга. Пловдив: Христо Г. Данов, 1972

Мартинов, Иван. Момчето от малкия град. София: Народна младеж, 1971

Мартинов, Иван. Момчето от малкия град. София: Отечество, 1978

Мартинов, Иван. Чудесна сплав. София: Издателство на отечествения фронт, 1983

Мартинов, Иван. Южният фронт. София: Военно издателство, 1987

Мартинов, Иван. Белият кон. София: Военно издателство, 1978

Мартинов, Иван. Синя кръв. София: Български писател, 1978

Мартинов, Иван. Избрани произведения. София: Български писател, 1961

Пъстра книжка. София: Български художник, 1971

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)