ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Маркс, Карл

Бушин, Владимир. Малката Туси и великият президент. София: Отечество, 3

Серебрякова, Галина. Открадването на огъня. София: Народна култура, 1962

Серебрякова, Галина. Върховете на живота. София: Народна култура, 1964

Серебрякова, Галина. Предшествие. София: Народна култура и др., 1968

Маркс, Карл и др. Те и моралът. София: Партиздат, 1974

Канавров, Валентин. Размирието на разума. София: Св. Климент Охридски, 1994

Маркс, Карл. Капиталът. София: Партиздат, 1988

Маркс, Карл. Капиталът. София: БКП, 1955 -

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)