ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Марковски, Георги

Марковски, Георги. Хитър Петър. София: Български писател, 1987

Марковски, Георги. Хитър Петър. София: Български писател, 1988

Марковски, Георги. Хитър Петър. Пловдив: Христо Г. Данов, 1985

Марковски, Георги. Хитър Петър. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

Марковски, Георги. Селски календар. София: Отечество, 1980

Марковски, Георги. Успоредни светове. София: Народна младеж, 1975

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)