ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Маринова, Иванка

Маринова, Иванка и др. Бизнес комуникации в организацията. София: ТИЛИА, 1996

Маринова, Иванка и др. Иновационни процеси във фирмата и фирмена култура. София: ТИЛИА, 1995

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)