ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Манов, Емил

Манов, Емил. Галактическа балада. Пътуване в Уибробия. София: Български писател, 1986

Манов, Емил. Писма от София. София: Български писател, 1970

Манов, Емил. Моето първо лято. София: Народна младеж, 1967

Манов, Емил. Моето първо лято. София: Народна младеж, 1980

Манов, Емил. Синът на директора. Пловдив: Христо Г. Данов, 1983

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7656 | Имена в показалеца: 4626

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)