ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Мандаджиев, Атанас

Мандаджиев, Атанас. Нападателят. София: Издателство на отечествения фронт, 1988

Мандаджиев, Атанас. Белият цвят на рибите. София: Медицина и физкултура, 1968

Спортен спектър `71/ `72. София: Медицина и физкултура, 1970

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)