ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Мало, Хектор

Мало, Хектор. Изпитанията на малката Пиерета. София: Пан, 2008

Мало, Хектор. Малкият моряк. Варна: Георги Бакалов, 1980

Мало, Хектор. Без дом. София: Пан, 2003

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)