ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Левски, Васил

Генов-Ватагин, Гено. Време, проверка, война. София: Държавно военно издателство, 1973

Дичев, Стефан. Непокорени. София: Народна младеж, 1986

Попова-Мутафова, Фани. Когато бяха малки. София: Отечество, 1979

Заимов, Стоян. Миналото. София: Издателство на ОФ, 1969

Каракостов, Стефан. Левски в спомените на съвременниците си. София: Партиздат, 1973

Васил Левски 1837-1873. София: НБКМ, 1987

Константинов, Георги. Апостолът Левски. София: Издателство на ОФ, 1963

Петканова, Магда. Апостолът на свободата. София: Български писател, 1966

Караиванов, Петър. Васил Левски. София: Издателство на ОФ, 1987

Продев, Стефан и др. Времето е в нас и ние сме във времето. София: ДИ Септември, 1986

Калчев, Камен. Васил Левски. София: Отечество, 1987

Жеглов, Иван. Като зорница. София: Народна младеж, 1987

Хайтов, Николай. Гробът на Васил Левски. Пловдив: Христо Г. Данов, 1987

Дуфев, Константин. Безподобния Апостол. Пловдив: Христо Г. Данов, 1987

Жечев, Николай. Нему равен друг нямаше. София: Военно издателство, 1987

Левски, Васил. Народе ????. София: Захарий Стоянов, 2002

Вазов, Иван. Левски. София: Отечество, 1986

Вазов, Иван. Апостолът в премеждие. София: Български художник, 1974

Мишев, Георги. Синеокият рибар. София: Отечество, 1987

Жеглов, Иван. Синеокият учител. София: Български художник, 1981

Северняк, Серафим. Аз съм Левски. София: Отечество, 1987

Северняк, Серафим. Аз съм Левски. София: Наука и изкуство, 1974

Тенев, Драган. Новели за познатите ни непознати. София: ИК Иван Вазов, 1991

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7607 | Имена в показалеца: 4613

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)