ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Къдрева, Кина Христова

Къдрева, Кина. Тъмното. София: Захарий Стоянов, 2000

Къдрева, Кина. Приказки. София: Български писател, 1980

Къдрева, Кина. Голяма приказна книга. София: Отечество, 1981

Къдрева, Кина. Хиляда златни рибки. Варна: Георги Бакалов, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)