ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Крумов, Борис

Крумов, Борис. Безстрашните момчета. София: Български писател, 1970

Крумов, Борис. Нежни приключения. София: Български писател, 1987

Крумов, Борис. Кучето и влюбените хлапаци. София: Български писател, 1981

Крумов, Борис. Нежни приключения. София: Български писател, 1984

Крумов, Борис. Женски голготи. София: Български писател, 1988

Крумов, Борис. На един алпийски връх. София: Български писател, 1976

Крумов, Борис. Когато започва любовта. София: Отечество, 1989

Крумов, Борис. Симо детектива. София: Отечество, 1983

Крумов, Борис. Наско разведката. София: Отечество, 1985

Крумов, Борис. Наско разведката. София: Отечество, 1980

Крумов, Борис. Далечният Изток отблизо. София; Москва: Наука и изкуство; Прогрес, 1981

Крумов, Борис. На лов за тигри и моржове. София: Отечество, 1986

Сърца зад решетките. Варна: Георги Бакалов, 1984

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)