ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Костова, Севда

Костова, Севда. Благовестие на Мириам. София: Земя прес, 1995

Костова, Севда. Пенелопеида. София: Земя, 1993

Костова, Севда. Без място в света. Варна: Реликва, 1992

Костова, Севда. Песента остава. Варна: Реликва, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)